Krakowie

Encyklopedia PWN

kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie (Kraków), 1954–90 pod nazwą Huta im. Lenina;
got.-renes. budynek z XIV–XVI w.
Barbakan w Krakowie, Rondel Krakowski,
budowla w formie potężnej bastei;
Komisja Namiestnicza w Krakowie, niem. Staatshalterkommission in Krakau,
nacz. organ władzy adm. działający 1862–67 na obszarze Galicji Zachodniej;
miasto wojewódzkie (województwo małopolskie), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią (lewe), Wilgą (prawy); powiat grodzki, siedziba powiatu krakowskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia