Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
 
Encyklopedia PWN
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejkiw Krakowie (ASP),
uczelnia artystystyczna;
od 1818 w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego działała Regularna Szkoła Sztuk Pięknych, którą 1833 połączono z Inst. Techn.; 1873 usamodzielnienie i reorganizacja uczelni (dyr. J. Matejko, od 1895 — J. Fałat); od 1900 pod obecną nazwą; po II wojnie świat. Akad. Sztuk Pięknych oraz Inst. Sztuk Plast. (istniejący przed wojną, 1946 przekształcony w Państw. Wyższą Szkołę Sztuk Plast.) zostały reaktywowane i połączone w jedną uczelnię pod nazwą Akad. Sztuk Plast. (1950); 1956 przywrócono nazwę Akad. Sztuk Pięknych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia