Huta im. Tadeusza Sendzimira SA w Krakowie
 
Encyklopedia PWN
Huta im. Tadeusza Sendzimira SA w Krakowie,
kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie (Kraków), 1954–90 pod nazwą Huta im. Lenina;
zbudowana 1950–54 według projektów sowieckich, rozbudowywana do 1970; największa inwestycja planu sześcioletniego i największa huta w Polsce (1955 ok. 16 tysięcy pracowników), o jej lokalizacji w Krakowie zadecydowały czynniki polityczne; od 1980 ośrodek działalności NSZZ „Solidarność”, IV–V 1988 strajk polityczny stłumiony przez milicję. Po 1990 restrukturyzacja zakładu; od 1997 jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa; nastąpił spadek zatrudnienia z 27 tysięcy osób (1990) do 9,9 tysiąca (2000); produkcja stali — 2,4 mln t (2000); wytwarza głównie blachy i taśmy walcowane oraz rury stalowe; znajduje się tu jedyna w Polsce walcownia cienkich blach stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym (blachy karoseryjne) oraz w wyrobach powszechnego użytku (np. pralki, lodówki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia