Krakowie

Encyklopedia PWN

jednoizbowy organ przedstawicielski Wolnego Miasta Krakowa 1815–46, o charakterze ustawodawczym i kontrolnym;
Andrzej z Krakowa, Andrzej Polak, Andrzej Wasiło, data ur. nieznana, zm. 14 XI 1398, Wilno,
biskup pomocniczy gnieźnieński od ok. 1376, pierwszy biskup wil. od 1386;
komisja utworzona 1815 z inicjatywy cara Aleksandra I Romanowa w celu przeprowadzenia reformy agrarnej w dobrach narodowych i kościelnych;
organ nacz. władzy wykonawczej (także z kompetencjami ustawodawczymi) 1815–46;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia