radiacyjne

Encyklopedia PWN

polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
radapertyzacja, sterylizacja radiacyjna,
całkowite zniszczenie mikroflory, także form przetrwalnikowych, w hermetycznie opakowanych produktach spoż. przez zastosowanie promieniowania jonizującego.
radiochemia
[łac.-gr.],
dział chemii jądrowej;
technika stosowana w badaniach radiacyjnych do wykrywania nietrwałych produktów reakcji, np. wolnych rodników, cząsteczek w stanie wzbudzonym;
radioterapia
[łac.-gr.],
jedna z podstawowych (oprócz chirurgii i chemioterapii) metod leczenia chorób nowotworowych, polegająca na wykorzystaniu zdolności promieniowania jonizującego do niszczenia żywych komórek.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia