radiacyjne

Encyklopedia PWN

nocne obniżenie temperatury powietrza poniżej 0°C przy średniej dobowej temperaturze wyższej niż 0°C;
radioliza
[łac.-gr.],
przemiany chem. zachodzące w obiekcie w wyniku działania nań promieniowania lub cząstek o wysokiej energii;
procesy polegające na utworzeniu makrocząsteczek o przestrzennej trójwymiarowej strukturze.
techn. usuwanie (najczęściej przez odparowanie) cieczy, zwykle wody, z substancji stałych lub ciekłych;
Van Allen
[wän ạ̈lən]
James Alfred, ur. 7 IX 1914, Mount Pleasant (stan Iowa), zm. 9 VIII 2006, Iowa City,
fizyk amerykański;
pasy radiacyjne wokół Ziemi;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia