radiacyjne

Encyklopedia PWN

urządzenie do przyspieszania naładowanych mikrocząstek, czyli do nadawania im wielkich energii kinetycznych.
antocyjany, antocyjaniny,
barwniki roślinne gromadzone w centralnej wakuoli w komórkach kwiatów i owoców, a także w liściach narażonych na stres radiacyjny (stres u roślin);
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
cykliczny akcelerator elektronów, w którym do przyspieszania cząstek wykorzystuje się zjawisko indukcji elektromagnetycznej;
biofizyka
[gr. bíos ‘życie’, łac. physica < gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < gr. phýsis ‘natura’],
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się fizycznymi i fizykochemicznymi podstawami procesów życiowych oraz wpływem zewnętrznych czynników fizycznych na te procesy;
geofiz. silne globalne zaburzenie pola magnet. magnetosfery;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia