radiacyjne

Encyklopedia PWN

zastosowanie promieniowania jonizującego do utrwalania żywności;
zastosowanie promieniowania jonizującego w celu zwalczania insektów niszczących żywność (np. wołka zbożowego, żerującego na ziarnie pszenicy, ryżu)
zmiana właściwości fiz. lub chem. substancji pod wpływem napromienienia promieniowaniem jonizującym;
dział chemii zajmujący się chem. skutkami działania promieniowania lub cząstek o wysokiej energii na materię;
proces przemiany substancji niepromieniotwórczej w promieniotwórczą w wyniku działania neutronami, cząstkami naładowanymi, fotonami;
Kroh Jerzy, ur. 28 VIII 1924, Warszawa, zm. 15 II 2016,
fizykochemik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia