radiacyjny efekt
 
Encyklopedia PWN
radiacyjny efekt,
zmiana właściwości fiz. lub chem. substancji pod wpływem napromienienia promieniowaniem jonizującym;
charakter e.r. zależy od rodzaju energii i dawki promieniowania, a także od rodzaju napromienianej substancji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia