rabinicznego

Encyklopedia PWN

judaizm
[łac. < gr. < hebr.],
mozaizm, wyznanie mojżeszowe,
religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego.
Ejbeszic, Eibeschutz, Jonatan, ur. ok. 1690, Kraków lub Pinczów, zm. 18 IX 1764, Altona k. Hamburga,
mistyk żydowski;
nauka badająca język hebrajski i kulturę z nim związaną.
Izmael Ben Elizeusz, zw. także Jiszmael Ben Elisza, żył na przeł. I i II w.,
rabin, jeden z największych twórców i kodyfikatorów prawa żydowskiego halachy i komentatorów Tory
Jochanan Ben Zakaj, żył w I w. n.e.,
główna postać okresu rabinicznego po zburzeniu Jerozolimy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia