równomiernie temperowany

Encyklopedia PWN

dźwiękowy system, system interwałowy,
system podziału oktawy na najmniejsze interwały, wynikający ze stosowania w praktyce określonych skal muzycznych (skala).
dodekafonia
[gr. dṓdeka ‘dwanaście’, phōnḗ ‘dźwięk’],
muz. technika komponowania za pomocą 12 dźwięków.
enharmonia
[gr. enarmónios ‘zgadzający się’, ‘zestrojony’],
muz. różne nazwy i postacie zapisu dźwięku o tej samej wysokości, możliwe w systemie równomiernie temperowanym (dźwiękowy system);
gama
[gr.],
muz. następstwo dźwięków uporządkowanych wg stosunków interwałowych właściwych dla określonej skali w systemie dur-moll;
okrąg kwintowy, koło kwintowe,
muz. poglądowy układ gam lub tonacji durowych i paralelnych molowych, przedstawiany graficznie jako okrąg lub spirala wg rosnącej liczby znaków przykluczowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia