równomierne

Encyklopedia PWN

zestaw kombinacji elementów sygnału telegraficznego przesyłanego przez urządzenia telegraficzne;
absorpcja
[łac. absorptio ‘wchłanianie’],
chem. wchłanianie substancji (zw. absorbatem), zwykle gazu, przez ciecz lub ciało stałe (zw. absorbentem) i równomierne zatrzymywanie absorbatu w całej masie absorbentu;
aerografia
[gr. aḗr ‘powietrze’, gráphō ‘piszę’],
technika retuszowania zdjęć fot. strumieniem drobnych kropelek farby, rozpylanej za pomocą specjalnego przyrządu, zw. aerografem;
akustyka
[gr. akoustikós ‘dotyczący słuchu’],
dział fizyki i techniki tradycyjnie obejmujący naukę o dźwięku rozumianym jako zjawisko słyszalne, związane z rozchodzeniem się fal sprężystych w ośrodku gazowym, a w miarę rozwoju także w ośrodkach ciekłym i stałym.
bruzdkowanie, segmentacja,
zool. pierwszy etap zarodkowego rozwoju zwierząt tkankowych;
żegl. dzwon, często ozdobny, z nazwą statku, służący do nadawania sygnałów w czasie mgły;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia