aerografem

Encyklopedia PWN

aerograf
[gr.],
ręczny przyrząd do precyzyjnego natryskiwania farby retuszerskiej na odbitki fotograficzne za pomocą sprężonego powietrza.
aerografia
[gr. aḗr ‘powietrze’, gráphō ‘piszę’],
technika retuszowania zdjęć fot. strumieniem drobnych kropelek farby, rozpylanej za pomocą specjalnego przyrządu, zw. aerografem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia