równanie stanu

Encyklopedia PWN

fiz. związek między parametrami stanu układu termodynamicznego znajdującego się w stanie równowagi, ograniczający ilość parametrów niezależnych;
fiz. termodynamiczne równanie stanu dla cieczy lub gazu opisywanego klasycznie.
fiz. równanie różniczkowe pozwalające wyznaczyć prawdopodobieństwo pn tego, że dany proces Markowa w chwili t znajduje się w stanie n;
zapis reakcji chemicznej w postaci równania, którego lewą stronę stanowią chemiczne wzory cząsteczek (i/lub symbole atomów) substancji wyjściowych (substratów), a prawą — substancji końcowych (produktów) reakcji;
mat. równanie, w którym niewiadomą stanowi argument funkcji trygonometrycznych bądź cyklometrycznych;
fiz. jedno z równań stanu termodynamiki, wyrażające zależność między ciśnieniem p, temperaturą T i objętością właściwą v gazu rzeczywistego: (p + a/v2)(vb) = RT, gdzie R — stała gazowa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia