punktu materialnego

Encyklopedia PWN

fiz. punkt geom., względem którego moment statyczny układu punktów materialnych jest równy zeru;
tor, trajektoria,
fiz. krzywa, którą zakreśla w przestrzeni poruszający się obiekt, traktowany jako punkt materialny (np. pocisk, pojazd kosm., cząstka elementarna);
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
mechanika
[gr. mēchanikḗ ‘sztuka konstruowania maszyn’],
dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał materialnych oraz oddziaływań między nimi, prowadzących do zmiany ruchu ciał lub ich odkształceń.
mech. wielkość fizyczna charakteryzująca bezwładność bryły sztywnej przejawiająca się w czasie ruchu obrotowego;
wielkość wektorowa charakteryzująca: rozkład masy w ciele — materialny m.s., oraz geom. formę ciała — geometryczny m.s.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia