publiczny

Encyklopedia PWN

ekon. współczynnik określający wzrost (spadek) produktu narodowego, wywołany wzrostem (spadkiem) wydatków publicznych.
placówka badawcza, założona 1958, z siedzibą w Warszawie;
statyst. badanie metodą reprezentacyjną (reprezentacyjna metoda) części generalnej, mające na celu ustalenie lub wyjaśnienie poglądów i opinii członków danej populacji na jakiś temat;
dobro, które będąc konsumowane przez jedną osobę, może być jednocześnie konsumowane przez innych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia