pryzmatycznych

Encyklopedia PWN

okulary, szkła,
soczewki osadzone w oprawie, używane do korekcji wad wzroku;
fabryka sprzętu optycznego, założona 1919 w Warszawie;
fot. bryła z bezbarwnego szkła (wielościan o przekroju pięciokąta), stanowiąca część układu celowniczego niektórych lustrzanek (najczęściej jednoobiektywowych; fotograficzny aparat);
przyrząd do pomiaru długości fali w widmie optycznym;
spektroskop
[łac.-gr.],
fiz. przyrząd do otrzymywania i bezpośredniej obserwacji widma promieniowania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia