pryzmatycznych

Encyklopedia PWN

film stereoskopowy, film trójwymiarowy, film plastyczny, film 3D, ang. 3-dimentional,
film przestrzenny, wykorzystujący zjawisko stereoskopii, tj. tworzenia w mózgu wrażenia trójwymiarowości.
film przestrzenny wykorzystujący zjawisko stereoskopii, → film stereoskopowy.
gąska, gęś,
hutn. półwyrób z metalu — najczęściej aluminium, miedzi, odlewany zwykle w otwartych wlewnicach o pryzmatycznym kształcie i znormalizowanych wymiarach (mniejszych niż wymiary wlewka);
luneta
[fr.],
przyrząd optyczny służący do zwiększania kąta widzenia („zbliżania”) odległych obiektów, zwiększania ilości dochodzącego od nich światła oraz wyznaczania kierunku, w jakim się te obiekty znajdują.
muszla, skorupa, koncha, concha,
szkielet zewn. mięczaków, wytwarzany przez nabłonek płaszcza;
element opt. zakładany na obiektyw aparatu fot. (wizjer, obiektyw powiększalnika itp.) w celu zmiany jego cech opt. — w efekcie uzyskuje się modyfikację tworzonego obrazu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia