pryzmatycznych

Encyklopedia PWN

lorneta
[fr.],
lornetka,
fiz. przyrząd opt. złożony z 2 równolegle połączonych ze sobą lunet (); stosowany do dwuocznej obserwacji oddalonych przedmiotów.
przyrząd służący do zapisu widma optycznego;
węgielnica
[staropol. węgieł ‘kąt’],
geod. przyrząd pomocniczy do wyznaczania w terenie kątów 90°, 180° lub rzadziej 45;
mukarnas
[arab.],
w architekturze muzułm. motyw dekoracyjno-konstrukcyjny złożony z szeregu spiętrzonych pryzmatycznych komórek, małych nisz lub konsol;
Signac
[sinjạk]
Paul Wymowa, ur. 11 XI 1863, Paryż, zm. 15 VIII 1935, tamże,
francuski malarz, grafik i teoretyk malarstwa;
Danjon
[dãżą̣]
André, ur. 6 IV 1890, Caen, zm. 21 IV 1967, Suresnes,
astronom francuski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia