proste

Encyklopedia PWN

fiz. grupa linii widmowych, których położenie w widmie (opt. lub rentgenowskim) podlega określonym prawidłowościom;
więcierz, wereżka,
pułapkowe narzędzie do połowu ryb w jeziorach i przybrzeżnych wodach rzek;
bot. cecha drewna (rysunek słojów) zależna od przebiegu włókien;
wodorowy jon, wodór, proton,
jednododatni jon H+;
jedno z podstawowych pojęć politycznych, mające również odniesienia filozoficzne, religijne i ekonomiczne.
psychol. nacisk środowiska społ. na zmianę lub zachowanie przez jednostkę postaw, sądów, przekonań;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia