wodorowy jon
 
Encyklopedia PWN
wodorowy jon, wodór, proton,
jednododatni jon H+;
w warunkach normalnych nie występuje w postaci prostego jonu, gdyż ze względu na bardzo mały promień (1,5 · 10−3 pm) wytwarza wokół siebie silne pole elektryczne, a więc polaryzuje i przyciąga otaczające go atomy czy cząsteczki; w roztworach ulega solwatacji, w wodzie i roztworach wodnych łączy się z cząsteczkami wody (ulega hydratacji): H+ + H2O → H3O+; hydratowany jon wodorowy nazywa się jonem oksoniowym (jon oksoniowy ulega dalszej hydratacji np. do H5O2+, H9O4+); w równaniach chemicznych często zapis H3O+ jest zastąpiony symbolem H+; stężenie jonów wodorowych w roztworze decyduje o odczynie roztworu (pH).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia