oksoniowy jon
 
Encyklopedia PWN
oksoniowy jon, jon hydroniowy, H3O+,
występujący w roztworach wodnych jednododatni jon, będący hydratowanym protonem (wodorowy jon);
powstaje np. w wyniku dysocjacji elektrolitycznej kwasów nieorganicznych: HNO3 + H2O → H3O+ + NO3 lub kwasów organicznych: CH3COOH + H2O → H3O+ + CH3COO oraz w wyniku hydrolizy soli mocnych kwasów i słabych zasad: NH4Cl + H2O ⇄ H3O+ + Cl + NH3; stężenie jonów oksoniowych w roztworze decyduje o odczynie roztworu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia