wodorotlenkowy jon
 
Encyklopedia PWN
wodorotlenkowy jon, wodorotlenek, jon hydroksylowy,
jednoujemny jon OH;
powstaje np. w wyniku dysocjacji wody (H2O ⇌ H+ + OH) oraz dysocjacji elektrolitycznej wodorotlenków (np. NaOH → Na+ + OH); jego stężenie w roztworze decyduje o odczynie roztworu (pOH, analogicznie do pH).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia