proste

Encyklopedia PWN

fiz. ciało lub układ ciał, względem których określa się położenie i zmianę położenia (ruch, fiz. ) obiektów fiz. (ciał lub pól fizycznych).
mat. zbiór (skończony lub nie) równań postaci f1(x) = g1(x), ... , fN(x) = gN(x), gdzie fi, gi (i = 1, ... , N) są funkcjami określonymi w pewnym zbiorze A o wartościach w zbiorze B, a x = (x1, ... , xn) jest zbiorem niewiadomych.
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
urbanistyka
[łac. urbanus ‘miejski’],
umiejętność budowy miast i kierowania ich rozwojem.
uwodornianie węgla, upłynnianie węgla,
proces technol. otrzymywania syntetycznych paliw ciekłych w wyniku destruktywnego u.w. kopalnego, a także produktów jego odgazowania (smoły i paku);
ciało wykonujące drgania wokół nieruchomego punktu lub osi pod wpływem przyłożonych sił (zwykle składowej siły ciężkości);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia