promieniem

Encyklopedia PWN

akomodacja
[łac. accomodatio ‘przystosowanie’],
nastawność oka,
fizjol. zdolność dostosowania układu opt. oka do ostrego widzenia przedmiotów znajdujących się w różnej odległości od patrzącego — między tzw. punktem bliży i punktem dali;
równanie określające kierunki występowania maksimów natężenia promieniowania rentgenowskiego, które uległo dyfrakcji na płaszczyznach sieciowych kryształu;
astr. obiekt będący źródłem na tyle silnego pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłanie przezeń na zewnątrz żadnej informacji.
element opt. służący do zmiany stanu polaryzacji światła;
Goldstein
[goldsztain]
Eugen, ur. 5 IX 1850, Gliwice (niem. Gleiwitz), zm. 25 XII 1930, Berlin,
fizyk niemiecki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia