Goldstein Eugen
 
Encyklopedia PWN
Goldstein
[goldsztain]
Eugen, ur. 5 IX 1850, Gliwice (niem. Gleiwitz), zm. 25 XII 1930, Berlin,
fizyk niemiecki;
1878–90 profesor fizyki na uniwersytecie w Berlinie, 1890–96 — w Inst. Fiz.-Techn., 1896–27 — w Wyższej Szkole Techn. tamże; badania G. były poświęcone gł. zjawiskom elektr. w gazach rozrzedzonych i spektroskopii; 1876 wykazał, że promienie katodowe odchylają się w polu elektr. oraz że są emitowane prostopadle do katody; 1886 odkrył tzw. promienie kanalikowe, tj. promienie wychodzące z otworów — kanalików — w katodzie rury do wyładowań elektr., i stwierdził, że stanowią one strumień dodatnich jonów powstałych w wyniku jonizacji zderzeniowej zachodzącej w rozrzedzonym gazie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia