prawo

Encyklopedia PWN

samorządowa organizacja skupiająca zarówno banki państwowe, jak i spółdzielcze oraz prywatne,
konfederacja wojsk., zawiązana II 1659 przez chorągwie koronne pod M. Jaskólskim;
organizacja ideowo-wychowawcza, powołana II 1989 w wyniku połączenia Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej (półkonspiracyjnego środowiska wewn. ZHP, działającego od 1981, a formalnie istniejącego od 1988 i wywodzącego się z Białej Służby wspieranej przez Kościół katol.) oraz niezależnych grup harcerskich;
organizacja młodzieżowa, utworzona 1957 w Warszawie w wyniku połączenia Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej, powstałych w okresie rozpadu ZMP;
organizacja polonijna, działająca 1929–39 w Niemczech, z siedzibą w Berlinie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia