Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 
Encyklopedia PWN
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR),
organizacja ideowo-wychowawcza, powołana II 1989 w wyniku połączenia Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej (półkonspiracyjnego środowiska wewn. ZHP, działającego od 1981, a formalnie istniejącego od 1988 i wywodzącego się z Białej Służby wspieranej przez Kościół katol.) oraz niezależnych grup harcerskich;
odwołuje się do zasad etyki chrześc. i tradycji nar. (służba Bogu i Ojczyźnie), nawiązuje do dorobku ZHP 1918–45; kwestionuje prawo obecnego ZHP do uznawania się za legalną kontynuację przedwojennego Związku; przewodniczący Rady Nacz. M. Jędrzejewski; ZHR działa na obszarze całego kraju i liczy kilkadziesiąt tys. członków; 1993 połączył się, zachowując nazwę, z działającym gł. w południowej Polsce ZHP-1918.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia