prawo

Encyklopedia PWN

m. w północno-wschodniej Holandii, w prow. Overijssel, nad rz. IJssel, w pobliżu jej ujścia do zbiornika IJsselmeer.
w prawie polskim od 1989 rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych lub (ogólniej) z przyczyn niedotyczących pracowników;
zwyrodnienie, degeneracja,
fiz.:
Zygmunt III Waza, ur. 20 VI 1566, Gripsholm (Szwecja), zm. 30 IV 1632, Warszawa,
król Polski, król Szwecji.
termin, którym w średniowieczu określano w Polsce i na Rusi grunty tworzące gospodarstwo rolne — pola uprawne oraz przynależące do nich łąki, pastwiska i lasy;
żaby dziwaczne, Pseudidae,
rodzina płazów bezogonowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia