prawdziwe

Encyklopedia PWN

log. proces myślowy, w którym uznaje się za prawdziwe jakieś sądy (lub ich reprezentacje językowe — zdania) na podstawie innych już uznanych za prawdziwe sądów (zdań);
metodol. doprowadzenie na podstawie przyjętych w danej nauce zasad (wnioskowania reguły) do uznania jakiegoś zdania (twierdzenia) za prawdziwe (u. całkowite) lub co najmniej prawdopodobne (u. częściowe);
wyjaśnianie, eksplanacja,
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego zaistniał, stwierdzony uprzednio, stan rzeczy lub dlaczego zachodzi, również wcześniej stwierdzona, prawidłowość.
wyłączonego środka prawo, łac. tertium non datur,
log. jedno z podstawowych praw klasycznego rachunku zdań: dla dowolnego zdania p albo ono samo jest prawdziwe, albo prawdziwe jest jego zaprzeczenie, czyli p ∨ ¬p
wg prawa polskiego przestępstwo polegające na pomówieniu innej osoby (grupy lub instytucji) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania;
alternatywa
[łac. alternare ‘wymieniać się’],
suma logiczna,
log. zdanie złożone z 2 zdań połączonych spójnikiem „lub” rozumianym jako równoznaczny z wyrażeniem „zachodzi co najmniej jedno z dwojga”;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia