prędkości liniowej

Encyklopedia PWN

podstawowa, wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca ruch.
liniowa prędkość przemieszczania się fali detonacyjnej w ładunku materiału wybuchowego;
mat. funkcja postaci y = ax + b, której wykresem jest linia prosta, nachylona do osi OX pod kątem α, takim że tg α = a (a nazywa się współczynnikiem kierunkowym prostej lub niekiedy jej spadkiem);
podstawowa wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca ruch;
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
nawigacja
[łac. navigatio ‘żegluga’],
prowadzenie obiektu ruchomego (statku wodnego, powietrznego lub kosmicznego, pojazdu lądowego); także nauka o sposobach, metodach i środkach technicznych prowadzenia obiektów ruchomych według wyznaczonej trasy, wyboru trasy, wyznaczania pozycji obiektów ruchomych i nieruchomych (wspomaganie geodezji) oraz wyznaczania błędów pomiarów pozycji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia