funkcja liniowa
 
Encyklopedia PWN
funkcja liniowa,
mat. funkcja postaci y = ax + b, której wykresem jest linia prosta, nachylona do osi OX pod kątem α, takim że tg α = a (a nazywa się współczynnikiem kierunkowym prostej lub niekiedy jej spadkiem);
jeśli b = 0, to funkcja liniowa ma postać y = ax i wyraża prostą proporcjonalność między wielkościami zmiennymi x i y (np. droga s przebyta w ruchu jednostajnym w czasie t wyraża się wzorem s = vt, gdzie v — prędkość) — w tym przypadku wykres funkcji liniowej przechodzi przez początek układu współrzędnych O, czyli punkt (0, 0); jeśli a = 0, to wykres funkcji liniowej y = b przedstawia prostą równoległą do osi OX, przecinającą oś OY w punkcie o współrzędnej b.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Funkcja liniowa, wykreswyk. A. Dukata/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia