prądnic

Encyklopedia PWN

prądnica elektryczna, generator elektryczny,
rodzaj maszyny elektrycznej przetwarzającej energię mechaniczną ruchu obrotowego w energię elektryczną za pośrednictwem pola magnetycznego;
mała maszyna elektryczna przeznaczona do przetwarzania prędkości obrotowej w jednoznaczny, w stosunku do wartości tej prędkości, a w większości przypadków i kierunku, sygnał elektr. (napięcie lub częst.);
doprowadzenie 2 lub więcej zjawisk, przebiegów wielkości fiz., procesów itp. do stanu zgodności w czasie.
urządzenie elektryczne złożone z części zdolnych do wykonywania względem siebie ruchu obrotowego (maszyna elektryczna wirująca) lub postępowego (maszyna elektryczna liniowa; silnik liniowy) i przeznaczone do przetwarzania energii mechanicznej w elektryczną (prądnica elektryczna), energii elektrycznej w mechaniczną (silnik elektryczny) lub energii elektrycznej w energię elektryczną o innych wartościach napięcia, częstotliwości, liczbie faz itp. (przetwornica elektryczna);
Hopkinson
[họpkınsən]
John, ur. 27 VII 1849, Manchester, zm. 27 VIII 1898, Petite-Dent-de-Veisivi (Szwajcaria),
elektrotechnik brytyjski;
fiz. rodzaj maszyny elektrycznej prądu przemiennego, w której zwykle tylko jedno uzwojenie (np. stojana) jest zasilane, a siła elektromotoryczna (SEM) indukowana w obwodzie wtórnym (np. w uzwojeniu wirnika), potrzebna do wytworzenia prądu, a więc i elektromagnetycznego momentu obrotowego, powstaje wyłącznie w wyniku indukcji elektromagnetycznej.
Ferranti Sebastian Ziani de, ur. 9 IV 1864, Liverpool, zm. 13 I 1930, Zurych,
elektrotechnik bryt., pochodzenia włoskiego;
Gramme
[gram]
Zénobe Théophile, ur. 4 IV 1826, Jehay-Bodegnée, zm. 20 I 1901, Bois-Colombes k. Paryża,
belgijski inżynier elektryk, wynalazca;
hydrogenerator
[gr.-łac.],
prądnica elektr. napędzana przez turbinę wodną (tworzy z nią tzw. hydrozespół);
lokomobila
[łac.],
maszyna cieplna złożona z kotła parowego, silnika parowego tłokowego i urządzeń pomocniczych, stanowiących jeden zespół konstrukcyjny;
dział nauki o magnetyzmie, zajmujący się badaniem zjawisk magnet. oraz oddziaływań pól magnet. i prądów elektr. w przypadku, gdy są one niezależne od czasu;
maszyna elektryczna prądu przemiennego (silnik synchroniczny, prądnica synchroniczna), w której uzwojenie twornika jest zwykle umieszczone w stojanie, a uzwojenie wzbudzenia (zasilane prądem stałym lub przez magnes trwały) w wirniku;
mikromaszyny
[gr.-łac.],
maszyny elektryczne małej mocy,
maszyny elektr. o niewielkich mocach elektr. i zazwyczaj o niewielkich rozmiarach: silniki elektr. prądu stałego i przemiennego o ruchu obrotowym lub liniowym (silnik elektryczny), prądnice, elektr. maszynowe elementy automatyki (maszyna elektryczna);
urządzenie, w którym są wytwarzane drgania elektr., emitowane przez antenę (po zmodulowaniu sygnałem przenoszącym informację) w otaczającą ją przestrzeń, w postaci fal radiowych.
układ przenoszenia mocy (stosowany np. w lokomotywach spalinowo-elektr.), w którym moc mech. silnika cieplnego jest przekształcana w moc elektr. doprowadzaną następnie do silnika (lub silników) elektrycznych.
techn. układ zestawiony z 2 obcowzbudnych prądnic o niezależnych obwodach magnet., zmontowanych we wspólnej obudowie i z wirnikami na wspólnym wale;
silnik do napędu statku wodnego (s.o. napędowy, główny) lub do napędu urządzeń na statku, np. prądnic, sprężarek (s.o. pomocniczy);
silnik wiatrowy, turbina wiatrowa,
silnik przetwarzający energię kinetyczną wiatru w pracę mechaniczną — w ruch obrotowy napędzanej maszyny (prądnicy elektrycznej, pompy, młynu).
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

prądnica «maszyna elektryczna przetwarzająca energię mechaniczną ruchu obrotowego na energię elektryczną prądu stałego lub zmiennego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia