pozorny

Encyklopedia PWN

dioda półprzewodnikowa o strukturze warstwowej, w której kolejne warstwy stanowią półprzewodniki: typu p, samoistny (i) oraz typu n;
dogmatyzm
[gr. dógma ‘przekonanie’, ‘zdanie’, ‘pogląd’],
pierwotnie określenie stosowane przez sceptyków starożytnych (Sekstus Empiryk), używane także w nowożytności (M.E. Montainge, B. Pascal), a niekiedy współcześnie (P.K. Feyerabend) wobec wszelkich stanowisk niebędących sceptycyzmem, a zatem wobec wszelkich tez głoszących możliwość osiągnięcia wiedzy pewnej.
doketyzm
[gr. dokeín ‘wydawać się’, dókema ‘wizja’, ‘zjawa’, ‘pozór’],
religiozn. powstały w pierwotnym chrześcijaństwie pogląd, że Jezus Chrystus nie miał prawdziwego ciała ludzkiego, ale ciało pozorne lub niebiańskie (eteryczne);
doksa
[gr.],
filoz. mniemanie, opinia, pogląd;
w religii staroż. Egiptu grupy 3 wyobrażeń (np. posągów) lub imion boskich tworzących sakralną jedność;
eidos
[gr. eídō ‘widzę’, ‘spostrzegam’],
w starożytnej Grecji początkowo widzialna, zewnętrzna postać osoby lub rzeczy, później ich wewnętrzna forma i struktura (właściwość), a następnie, w znaczeniu klasyfikującym — rodzaj;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia