pozorny

Encyklopedia PWN

ekstynkcja międzygwiazdowa, absorpcja międzygwiazdowa,
osłabienie i poczerwienienie światła gwiazd spowodowane rozpraszaniem przez pył międzygwiazdowy i pochłanianiem przez gaz międzygwiazdowy (materia międzygwiazdowa);
entazis
[gr.],
arch. lekkie wybrzuszenie trzonu kolumny;
cmentarzyska etruskie z IV–II w. p.n.e. z grobami wycinanymi w ścianach skalnych głębokich dolin rzecznych, przecinających północne regiony terytoriów — Caere, Tarkwinie i Wulczi, oraz tereny na południe i południowy zachód od jez. Bolsena (Blere, San Giuliano, San Giovenale, Norchia, Sovana);
Eutyches, ur. ok. 378, zm. ok. 454,
archimandryta jednego z klasztorów w Konstantynopolu, uczeń Cyryla Aleksandryjskiego; odrzucił nestorianizm; jeden z gł. twórców monofizytyzmu;
biol. koncepcja ewolucji świata ożywionego (termin „ewolucjonizm syntetyczny” jest często zastępowany terminem „neodarwinizm”), ewolucjonizm.
film
[ang.]:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia