pozorny

Encyklopedia PWN

fiz. wielkość charakteryzująca układ fizyczny (mechaniczny, elektryczny i in.) pod względem energetycznym;
szczególne, charakterystyczne dla wieku dziecięcego zachowania zwierząt;
astr. pozorne odchylenie położenia obserwowanego ciała niebieskiego na sferze niebieskiej od jego położenia rzeczywistego wywołane zmianą kierunku promieni świetlnych wskutek ruchu Ziemi;
adwajta
[sanskr. advaita ‘niedwoistość’, ‘monizm’],
filoz. ind. podstawowe założenie metafizyczne monistycznej wedanty stworzonej przez Gaudapadę (VII w.) i Śankarę (VIII–IX w.);
Organiczny Statut Algierii, ustawa rządu fr. z 20 X 1947 nadająca Algierii autonomię wewn. ograniczoną do prawa współdecydowania w rozwiązywaniu spraw lokalnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia