pozorny

Encyklopedia PWN

anabioza
[gr. anabíōsis ‘ożywianie’],
życie utajone,
biol. odwracalny, przejściowy stan pozornej śmierci, występujący u organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych;
Antystenes z Aten, Antisthénēs, ur. ok. 436 p.n.e., zm. ok. 365 p.n.e.,
filozof grecki, założyciel szkoły cyników,
Arabska Wiosna, Arabska Wiosna Ludów, Tunisami,
określenie kontestacji społecznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 2010–13.
Atreusza Skarbiec, zw. też Grobem Agamemnona,
nowoż. nazwa grobu kopułowego w Mykenach, badanego od końca XIX w.;
batalion, bojownik, Philomachus pugnax,
ptak z podrodziny biegusów;
fiz. fragmenty powierzchni ciała ferromagnet. (lub ferrimagnet.), na których wartości składowej normalnej namagnesowania są różne od zera.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia