powtarzalnym

Encyklopedia PWN

karabin, w którym nabój do komory nabojowej jest wprowadzany z magazynka, a po oddaniu strzału jego łuska wypychana zamkiem po wykonaniu odpowiednich ruchów przez strzelającego.
karabin
[fr.],
kb,
ręczna broń palna charakteryzująca się dość długą lufą w stosunku do długości całkowitej;
artefakt
[łac.],
w archeologii każdy przedmiot wykazujący ślady obróbki, inaczej zabytek, wyrób, itp. przeciwstawny przedmiotom naturalnym, zwanym geofaktami;
urządzenie przeznaczone do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed przeciążeniem, tj. przepływem prądu elektrycznego o nadmiernym natężeniu;
Colt
[koult]
Samuel, ur. 19 VII 1814, Hartford (stan Connecticut), zm. 10 I 1862, tamże,
amerykański konstruktor broni, wynalazca rewolweru.
demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależność do grupy społecznej, grupy zawodowej czy jednostki osiedleńczej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia