powtarzalnym

Encyklopedia PWN

Mannlicher
[mạnlıśər]
Ferdinand von, ur. 30 I 1848, Moguncja, zm. 20 I 1904, Wiedeń,
austr. inżynier, konstruktor broni strzeleckiej;
mer
[gr. méros ‘część’],
jednostka powtarzalna, jednostka konstytucyjna,
chem. najmniejszy powtarzający się fragment cząsteczki polimeru;
fot. zintegrowana maszyna do zautomatyzowanej obróbki chem. materiałów fot. (negatywowych, diapozytywowych), a także zautomatyzowanego kopiowania (powiększania fot.) w celu uzyskania pozytywowych obrazów fot. (najczęściej na papierze fot.), zawierająca elementy sterujące czasem i warunkami obróbki chem. oraz warunkami ekspozycji w procesach kopiowania.
demogr. specyficzny proces zmiany nasilenia i form ruchliwości terytorialnej ludzi, związany z modernizacją.
Mosin Siergiej I., ur. 14 IV 1849, Ramoń (obwód woroneski), zm. 21 II 1902, Siestrorieck,
konstruktor ros.; organizator produkcji broni strzeleckiej;
Nervi Pier Luigi, ur. 21 VI 1891, Sondrio, zm. 9 I 1979, Rzym,
wł. architekt i inżynier.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia