powtarzalnym

Encyklopedia PWN

folklor
[ang. folk-lore ‘wiedza ludu’],
synkretyczna, wieloskładnikowa forma lud. kultury symbol.-artystycznej.
Hotchkiss
[hạczkıs]
Benjamin Berkeley, ur. 1 X 1826, Watertown (stan Connecticut), zm. 14 II 1885, Paryż,
amer. inżynier i przemysłowiec, konstruktor uzbrojenia;
jedna z podstawowych kategorii nauk społecznych, zwłaszcza socjologii, pojmowanej nawet jako „nauka o instytucjach, ich genezie oraz funkcjonowaniu” (É. Durkheim).
Lebel
[löbẹl]
Nicolas, ur. 18 VIII 1838, Saint-Mihiel, zm. 6 VI 1891, Vitré,
oficer fr., konstruktor broni strzeleckiej;
lineacja
[łac.],
jakakolwiek powtarzalna, liniowo-równoległa cecha skały, widoczna zarówno wewnątrz skały, jak i na jej powierzchni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia