powtarzalnym

Encyklopedia PWN

rewolwer
[ang. < łac. revolvo ‘obracam ponownie’],
krótka broń palna powtarzalna (nieautomatyczna) o skutecznym zasięgu do ok. 50 m, w której pojemnikiem nabojów (magazynkiem) jest obrotowy bębenek z kilkoma (zwykle 6) komorami nabojowymi;
Reymont Władysław Stanisław, właśc. S.W. Rejment, ur. 7 V 1867, Kobiele Wielkie k. Radomska, zm. 5 XII 1925, Warszawa,
powieściopisarz, nowelista, autor Chłopów.
mat. ciąg doświadczeń, z których każde (niezależnie od pozostałych) kończy się zajściem danego zdarzenia losowego A („sukcesem”) bądź zdarzenia nie-A („porażką”), przy czym prawdopodobieństwo zdarzenia A jest jednakowe we wszystkich doświadczeniach;
układ powiązanych ze sobą i nawzajem na siebie wpływających interakcji społ.;
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
popularne w myśleniu potocznym, lecz występujące również w wywodach pseudonaukowych podejmowanych na użytek ideologiczno-propagandowy, schematy interpretacji wydarzeń i procesów historycznych w kategoriach incydentalnych lub ciągłych i nawarstwionych działań konspiracyjnych (stąd pochodzi nazwa konspiracjonizmu, jako tendencji w myśleniu politycznym).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia