powszechności

Encyklopedia PWN

cenzus
[łac. census ‘oszacowanie majątku’],
prawo zespół warunków dopuszczających do korzystania z określonych praw polit. lub przywilejów (c. majątkowy, wykształcenia, wieku).
parlament
[fr. < łac.],
naczelny organ przedstawicielski w państwie, pochodzący z wyborów powszechnych, sprawujący głównie funkcję ustawodawczą, kontrolujący działalność rządu i administracji oraz egzekwujący polityczną odpowiedzialność rządu, premiera i ministrów.
demogr. strumień urodzeń w określonej populacji (np. ludności danego państwa) w jednostce czasu (np. w ciągu 12 miesięcy), zwykle podawana w przeliczeniu na 10 tysięcy ogółu ludności, wyrażana w ‰; również strumień urodzeń w kohorcie (demogr.); jeden z najważniejszych czynników przyrostu ludności oraz zmian jej struktury wg wieku.
scholaryzacja, skolaryzacja
[łac. schola ‘szkoła’],
powszechność nauczania;
Artur, Artus, Arthur,
półlegendarny król celtyckich Brytów z V–VI w., władający południowo-zachodnią Brytanią; centralna postać średniow. legendarturiańskich;
cykl utworów znanych w licznych wersjach językowych i różnorodnych opracowaniach literackich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia