scholaryzacja
 
Encyklopedia PWN
scholaryzacja, skolaryzacja
[łac. schola ‘szkoła’],
powszechność nauczania;
wskaźnik względnej sprawności kształcenia — świadectwo realizowania prawnie uregulowanej powinności opiekunów dzieci oraz gmin w zakresie umożliwienia dzieciom i młodzieży w określonym wieku (w Polsce do 18. roku życia) nauki szkolnej lub ukończenia szkoły danego typu. Wyróżnia się 2 rodzaje wskaźnika s.: 1) wskaźnik s. brutto, który jest miarą powszechności nauczania, określający jaki jest stosunek wszystkich uczących się na danym poziomie kształcenia (niezależnie od ich wieku) w gminie do liczby osób ją zamieszkujących, będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi; 2) wskaźnik s. netto jest stosunkiem procentowym uczniów w nominalnym wieku danego poziomu kształcenia do liczby osób zdefiniowanych jak przy współczynniku s. brutto.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia