popularny

Encyklopedia PWN

dziennik informacyjno-polit., wyd. w Warszawie 1926–39;
Abraham, Abram, żył w XV(?) w. p.n.e.,
wg Księgi Rodzaju oraz innych tradycji bibl. imię wspólnego praojca Izraelitów, Edomitów i Arabów (patriarchowie), który zapoczątkował wiarę w jedynego Boga;
Alembert
[alãbẹ:r]
JeanLe Rond d’ Wymowa, ur. 16 XI 1717, Paryż, zm. 29 X 1783, tamże,
francuski filozof, matematyk i fizyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia