popularny

Encyklopedia PWN

pismo informacyjne, wyd. 1936–37 w Warszawie z inicjatywy lewicy PPS i KPP.
nazwa eklektyzmu filozoficznego 2. połowy XVIII w. w Niemczech, wiążącego fiozofię z literaturą, wysuwającego łatwo dostępne i zrozumiałe hasła;
dziedzina twórczości lit. obejmująca utwory adresowane do najbardziej szerokiego kręgu odbiorców i w związku z tym odznaczająca się zrozumiałym dla nich językiem oraz uproszczonymi schematami fabularnymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia