popularny

Materiały dodatkowe

Mikołaj, Mikołaj z Myry, Mikołaj z Bari, święty, ur. w III w., Patara, zm. w IV w. (Myra, ob. Kale, Turcja),
biskup Myry w Licji (Azja Mniejsza), w Kościele wschodnim zwany Cudotwórcą
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu
adwent
[łac. adventus ‘przyjście’]:
Amorgos — wyspa wielkiego błękitu
polskie przysłowie, znane już w średniowieczu,
polskie przysłowie, popularne już w XVI w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia