„ABC”
 
Encyklopedia PWN
„ABC”,
dziennik informacyjno-polit., wyd. w Warszawie 1926–39;
redagowany przez S. Strzetelskiego, wyd. przez J. Zdziechowskiego i E. Kurnatowskiego; pismo przyjęło dewizę: aktualne, bezpartyjne, ciekawe (pierwsze litery tworzyły nazwę); wzorowane na pismach typu popularnego, zamieszczało m.in.: wywiady, ankiety, kronikę sądową, pierwsza kolumna zawierała tylko informacje i fotografie; niskonakładowe mutacje prowincjonalne (1931 — 14 mutacji); popularna popołudniówka „Wieczór Warszawski”; na wysokim poziomie (początkowo nakład ok. 35 tys. egz.); nieformalny organ SN; programowo antysemickie, od 1934 związane z ONR — zmniejszona objętość, nakład (20 tys. egz.) i liczba mutacji (1937 — 2); cotygodniowy dodatek lit.-artyst. (od 1932 „ABC Literacko-Artystyczne”), redagowany przez S. Piaseckiego, przekształcił się w tygodnik społ.-kult. „Prosto z mostu”; redaktorzy nacz.: W. Zalewski, Piasecki i T. Gluziński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia