pojedyncza

Encyklopedia PWN

wiązanie chem. między atomami utworzone przez 1 wiążącą parę elektronów;
tomografia pojedynczego fotonu, SPECT (ang. Single Photon Emission Tomography),
metoda tomografii, w której wykorzystuje się selektywnie zgromadzone w narządach i tkankach radiofarmaceutyki emitujące fotony gamma;
ekon. rodzaj ewidencji stosowanej przez jednostki gospodarcze, mającej na celu liczbowe ujęcie w księgach rachunkowych stanów składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich pochodzenia (pasywa) oraz zmian w tych stanach, wynikających z prowadzenia działalności i realizowania operacji gospodarczych, wyrażonych w miernikach naturalnych i pieniężnych.
Achernar, α Eridani,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Erydanu;
Alcyone, Alkione, η Tauri,
najjaśniejsza gwiazda w Plejadach;
Alderamin, α Cephei,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Cefeusza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia