pojedyncza

Encyklopedia PWN

Gomeisa, β Canis Minoris,
druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Małego Psa;
gwiazda o największym ruchu własnym, należy do gwiazdozbioru Wężownika;
gwiazda z gwiazdozbioru Malarza;
Hamal
[arab., ‘baran’],
α Arietis,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Barana;
Kocab, Kochab, β Ursae Minoris,
astr. druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy;
konformacja
[łac. conformatio ‘ukształtowanie’],
chem. każde z nieskończonej liczby możliwych w przestrzeni rozmieszczeń atomów (lub grup atomów) w cząsteczce związku chem., którego wynikiem jest powstanie stereoizomerów ulegających interkonwersji (wzajemnemu przekształcaniu jednego stereoizomeru w drugi) w wyniku rotacji wokół pojedynczego (lub formalnie pojedynczego) wiązania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia