podwójna

Encyklopedia PWN

obszar na granicy 2 faz, odznaczający się statystycznie nierównomiernym rozmieszczeniem elektronów lub jonów, takim, że warstwa o ładunku dodatnim przylega do warstwy o ładunku ujemnym, powodując powstawanie różnicy potencjałów.
mat. układ 2 nierówności zapisany skrótowo, np. układ x < 3, x ≥ –4 można zapisać –4 ≤ x < 3.
biol. sformułowana przez K. Lorenza zasada z zakresu fizjologii zachowania się zwierząt, wg której działanie instynktowe (instynkt) zostaje wyzwolone przez zewn. bodziec kluczowy tylko wtedy, gdy suma liczby pobudzeń zewn. i wewn. popędu przekracza wartość progową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia